NZOZ Centrum Neurologii Wawrzyniak
ul. Karłowicza 22/40, 85-092 Bydgoszcz
mail: rejestracja@cnwawrzyniak.pl


rejestracja:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 10.00-14.00
tel. 669 576 488

Gabinet psychologiczny

„Zaproszenie do gabinetu skierowane jest do osób  z problemami neurologicznymi (np. po udarach mózgu, z chorobą Alzheimera, z chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym, obserwujące u siebie zmiany w funkcjonowaniu, wycofywanie się z codziennych aktywności) oraz innymi natury psychologicznej.

Mogą one przyjść na spotkanie i w trakcie rozmowy skorzystać z  porady lub konsultacji. Dla pogłębionej  diagnozy neurologicznej przeprowadzane są badania psychologiczne, określające między innymi poziom funkcji poznawczych (spostrzeganie, pamięć uwagę, myślenie). Udzielane są wskazówki do ewentualnej rehabilitacji, prowadzona jest  terapia nakierowana na poprawę kompetencji w zakresie codziennych czynności u pacjentów prowadzonych przez neurologa, a także proponowane są oddziaływania psychoedukacyjne dla rodziny.Udzielana jest również pomoc dzieciom i rodzicom w sytuacjach okołorozwodowych (dotyczy to także osób w związkach partnerskich). Prowadzone są też spotkania wspierające dzieci i młodzież po doświadczeniach różnych form przemocy, w tym seksualnej”