NZOZ Centrum Neurologii Wawrzyniak
ul. Karłowicza 22/40, 85-092 Bydgoszcz
mail: rejestracja@cnwawrzyniak.pl


rejestracja:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 10.00-14.00
tel. 669 576 488

Gabinety neurologiczne

Zapraszamy osoby, które wymagają diagnostyki i leczenia schorzeń układu nerwowego.
Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem następujących zaburzeń neurologicznych:

  • Bóle głowy
  • Zespoły bólowe kręgosłupa
  • Stwardnienie rozsiane (SM)
  • Zaburzenia ruchowe – choroba Parkinsona i inne zespoły parkinsonowskie, dystonie ogniskowe
  • Zaburzenia pamięci – choroba Alzheimera i inne otępienia
  • Zaburzenia krążenia mózgowego – stan po udarze mózgu, zawroty głowy
  • Zaburzenia świadomości – padaczka
  • Choroby nerwów obwodowych – neuropatie, polineuropatie, zespół cieśni nadgarstka
  • Zaburzenia snu

Istotnym elementem opieki nad chorym, jest zapewnienie ciągłości opieki. Schorzenia układu nerwowego, to często choroby przewlekłe wymagające systematycznego leczenia. Każdy z pracujących w Centrum Neurologii Wawrzyniak (CN) neurolog ma dostęp do dokumentacji pacjentów będących pod opieką CN.
W przypadku nieobecności lekarza prowadzącego istnieje możliwość uzyskania pomocy innego neurologa (np. recepta, L-4, zaświadczenie).